Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Bratislave

Streda 1. apríla 2020 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 17. apríla 2020 o 18:00 h, Bratislava Večer na tému ACH, TEN STRACH

Pozývame vás na večer o tom, čo sa dá z filozoficko-psychologického hľadiska robiť so strachom a neistotou. Bude spojením rozprávania, divadelných scénok a čítania citátov mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie.

Prednáška a diskusia na témy:

  • Čo nám v dnešnej dobe spôsobuje najväčší strach a čo s tým?
  • Ako hľadať v živote istoty? Existujú nejaké?
  • Ako je možné pracovať so strachom?
  • Tradičný pohľad a rady východných a západných učení.
  • Praktické rady ako prekonať úzkosť, trápenie a strach podľa psychológa V. E. Frankla.
Nedeľa 7. júna 2020 od 16:00 do 20:00 h, Bratislava Seminár PAUL BRUNTON – rady pre hľadajúcich


Pozývame vás na víkendový seminár venovaný mystikovi a cestovateľovi, no v prvom rade významnému filozofovi 20. storočia, Paulovi Bruntonovi.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Zaujímavá životná cesta Paula Bruntna
  • Priblíženie východného sveta západnému prostredníctvom aktívnej filozofie
  • Zápisky o Indii, Egypte, no hlavne o človeku a jeho vnútornom raste

 

Hore