Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Bratislave

Nedeľa 17. novembra 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár LEONARDO DA VINCI


Víkendový seminár organizovaný pri príležitosti Svetového dňa filozofie, venovaný 500. výročiu úmrtia Leonarda da Vinci. Seminár bude doplnený projekciou, čítaním z diela a kvízom.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Život a dielo veľkého renesančného génia.
  • Vedecké objavy, ktoré predbehli svoju dobu.
  • Harmónia vedy, umenia a filozofie.
  • Sedem princípov poznania ako cesta rozvoja osobnosti
Pondelok 18. novembra 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

 

Hore