Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Banskej Bystrici

Štvrtok 16. apríla 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Večer na tému Japonsko – mýty, tradície a ideály


Večer na témy:

  • História a mytológia Japonska.
  • Sviatky, obrady a tradície.
  • Umenie, filozofia a Ideály.
Piatok 22. mája 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Večer na tému SILA ILÚZiÍ


Večer na témy:

  • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie.
  • Vnútorné a vonkajšie ilúzie.
  • Nebezpečenstvo manipulácie.
  • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam.
Sobota 20. júna 2020 od 15:00 do 18:00 h, Banská Bystrica Seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE


Pozývame Vás na víkendový seminár venovaný osobnosti a dielu geniálneho vynálezcu Nikolu Teslu.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Život a dielo Nikolu Teslu - predpovede, vízie a vynálezy
  • Význam a prínos filozofie a etiky vo vede
  • Dá sa genialite naučiť?

 

Hore