Menu

PREDNÁŠKA: PARACELSUS

Streda 10. mája 2023 od 18:00 do 20:00, Bratislava
PREDNÁŠKA: PARACELSUS


Prednáška o živote a diele slávneho mudrca, lekára a alchymistu

Prednáška sa bude venovať témam:

  • Paracelsov život a dielo
  • alchýmia, mágia a lekárstvo
  • štyri piliere liečenia
  • náuka o piatich príčinách chorôb a piatich spôsoboch liečenia

Paracelsus sa v búrlivej renesančnej dobe, keď sa lekárska veda akoby vzďaľovala človeku a začala ho vnímať len z fyzického hľadiska, rozhodol ísť svojou cestou. Ukázal, že je nevyhnutné liečiť a vnímať na človeku nielen fyzické telo, ale je dôležité vnímať celú jeho osobnosť a dušu.
Neštudoval len medicínu, ale hovoril, že ak chce byť niekto dobrý lekár, musí ovládať aj filozofiu, alchýmiu, astrológiu, a to všetko musí spájať etika – nevyhnutý rozvoj cností alebo charakteru lekára. A na tomto mimoriadne širokom a hlbokom poznaní postavil svoje učenie a liečenie, ktoré v jeho dobe bolo v porovnaní s inými lekármi účinnejšie. Do dnešných čias sa čerpá z jeho učenia a inšpiroval mnohé osobnosti – Giordana Bruna, J. W. Goetheho, C. G. Junga a pod. Je obdivuhodné, že napriek mimoriadne ťažkým životným podmienkam zotrval vo svojom presvedčení a riadil sa celý život vysokými hodnotami, v rámci ktorých bol na prvom mieste človek.


Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Vstupné: 8 €, študenti, seniori 5 €. 

Prihláška na PREDNÁŠKA: PARACELSUS

Predaj vstupeniek do stredy 10. 5.2023 vrátane.
Ak máte záujem prihlásiť sa na prednášku, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore