Menu

PREDNÁŠKA: ZÁHADA DOBRA A ZLA

Pondelok 20. júna 2022 o 18:00, Bratislava - Prednáška bola zrušená, nový termín bude oznámený. Ďakujeme za pochopenie.
PREDNÁŠKA: ZÁHADA DOBRA A ZLA


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Dobro a zlo v poňatí rozličných filozofií.
  • Večný boj dobra a zla v človeku.
  • Cesta k dobru v mýtoch a tradíciách ľudstva.

Záhada dobra a zla je večná filozofická a ľudská otázka, ktorou sa zaoberali všetky kultúry a civilizácie aj mnohé filozofické a náboženské smery. Každý človek si v priebehu svojho života vytvára postoj k tejto otázke a podľa neho utvára svoje hodnoty a svoju životnú filozofiu. S pomocou veľkých mysliteľov sa pokúsime odpovedať na otázky, či dobro a zlo existujú ako absolútne hodnoty, prečo vlastne existuje zlo, ako pôsobia dobro a zlo v samotnom človeku, či vieme dobro a zlo rozpoznať a ako aj prečo v sebe pestovať dobro.

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 40 osôb.

Vstupné: 8 €, študenti a seniori 5 €

Predaj vstupeniek do pondelka 20.6.2022 do 17:30. 
cez sieť Inviton: Prednáška - ZÁHADA DOBRA A ZLA

KÚPIŤ LÍSTOK


Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore