Menu

29.1.2022 Slávnosť 17. výročia založenia košickej filiálky Novej Akropolis Slovensko

29.1.2022 Slávnosť 17. výročia založenia košickej filiálky Novej Akropolis Slovensko V mesiaci január si už tradične v košickej filiálke Novej Akropolis Slovensko pripomíname výročie jej založenia – v tomto roku to bolo už 17-te, keďže vznikla v roku 2005. S radosťou sme si pripomenuli nielen toto výročie, ale aj zmysluplnosť nášho spoločného diela, mnohých dobrovoľníckych aktivít uskutočnených pre širokú verejnosť.
Je to 17 rokov spoločného vzdelávania sa, filozofie aplikovanej do každodenného života, čo človeku umožňuje lepšie spoznať seba samého a stať sa lepším, šťastnejším a užitočnejším.
Ďakujeme všetkým za doterajšie úsilie a tešíme sa na ďalšie zaujímavé a inšpiratívne spoločné chvíle tohto filozofického dobrodružstva.
Hore