Menu

John Keats: Nesmrteľná krása

John Keats: Nesmrteľná krása

 

"Krásna je neustála radosť. Jej nádhera rastie; nikdy sa nepremení v ničotu."

Takto sa začína epická báseň Endymion od Johna Keatsa. A v týchto úvodných riadkoch, ako aj v celom svojom vynikajúcom diele, nám Keats predstavuje jednu z kľúčových tém svojej poézie, ak nie celého svojho diela, že archetyp krásy je nesmrteľný.

Keats dôverne poznal smrť. Vo veku štrnástich rokov už zažil stratu otca, malého brata aj matky. Ako najstarší pozostalý muž v rodine zanechal školu a začal študovať za chirurga. V osemnástich sa prihlásil na Guy’s Hospital v Londýne, kde bola smrteľnosť aj naďalej neodvratnou a pevnou pravdou, aby tu študoval medicínu a farmáciu.

Čoskoro sa však vzdal svojej lekárskej kariéry v honbe za poéziou. Počas nasledujúcich piatich rokov svojho života napísal niektoré z najvznešenejších a najtrvácnejších básní anglického jazyka, no zároveň utrpel ďalšiu stratu, jeho brat Tom zomrel na tuberkulózu. Možno práve cez poéziu hľadal alternatívnu Pravdu. V básni Endymion skúmal nesmrteľnosť duše.

Keats vedel, že jeho vlastná smrť sa blíži. Po horúčkovitom záchvate kašľa, 3. februára 1820, pridržal sviečku pri jednej kvapke krvi na plachte a pokojne povedal: „To je krv z mojich úst. Poznám farbu takej krvi. Je to krv z tepny, tá farba neklame. Táto kvapka krvi je môj rozsudok smrti. Musím zomrieť.“

Keats zomrel chudobný, vo veku dvadsaťpäť rokov, vo večnom meste Ríme, o ktorého podnebí dúfali verní priatelia, že zmierni jeho tuberkulózu. Za svoj krátky život zažil Keats lásku a krásu zblízka rovnako, ako aj chorobu a smrť. A možno práve toto pochopenie duality je tým, čo ho podnietilo písať tak, ako písal.

V jeho snáď najslávnejšej básni Óda na slávika leží pod stromom a načúva vtáčiemu spevu v takmer snovom stave. „Zabalzamovaný v temnote” si pripomína extázu a potešenia života a v jeho zvolaní „Ty si sa nenarodil pre smrť, nesmrteľný vtáčik“ pripúšťa, že tá krásna pieseň tu bola už pred ním a určite ho prežije.

Keats vnímal nesmrteľnosť krásy v prírode a vlastne vo všetkom, v neposlednom rade aj v umení. V Óde na grécku urnu sa zamýšľa nad postavami v scénach znázorňujúcich život, zo starovekého artefaktu - nádoby určenej na prenos popola mŕtvych - ktorá prežila svojho výrobcu o tisíce rokov.
Témy urny sú navždy zachytené v jedinom okamihu: stromy, ktorých listy nikdy nezvädnú; milenci zastihnutí v očakávaní pred bozkom, ktorých pery sa nikdy nespoja; ich krása, ktorá nikdy nevybledne.

A tak ako je urna nádobou, Keats veril, že aj samotní básnici sú nádobami Krásy – “chameleónskymi“ bytosťami bez „identity…vyplňujúcimi nejaké iné telo, Slnko, Mesiac, More“ a zároveň majúce vlastnosť negatívneho talentu: „to je vtedy, keď je človek schopný existovať v neistote, záhadách, pochybnostiach, bez toho, aby podráždene hľadal skutočnosť a príčinu.“

Pre Keatsa hľadanie Pravdy prostredníctvom poézie znamenalo prijať neznáme a vychutnať si jeho nekonečnosť. Ako uvádza na záver v Óde na grécku urnu: „Krása je pravda, pravda je krása. To je všetko, čo vieš a čo potrebuješ vedieť.

 

Maria Virginia Reina

Hore