Menu

Seminár PAUL BRUNTON – rady pre hľadajúcich

Nedeľa 21. júna 2020 od 16:00 do 20:00 h, Bratislava Seminár PAUL BRUNTON – rady pre hľadajúcich


Pozývame vás na víkendový seminár venovaný mystikovi a cestovateľovi, no v prvom rade významnému filozofovi 20. storočia, Paulovi Bruntonovi.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Zaujímavá životná cesta Paula Bruntna
  • Priblíženie východného sveta západnému prostredníctvom aktívnej filozofie
  • Zápisky o Indii, Egypte, no hlavne o človeku a jeho vnútornom raste


Dĺžka trvania seminára je 4 hodiny.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk do stredy 17.6.2020 (vrátane).
Počet miest je obmedzený na 16.

Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Cena seminára: 20 € (18 € študenti, dôchodcovia).

Miesto konania:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore