Menu

NOVÁ AKROPOLIS NA POLIEVKOVOM FESTIVALE

NOVÁ AKROPOLIS NA POLIEVKOVOM FESTIVALE
Sobota 12. októbra 2019 od 14:00 h, Košice


Pozývame Vás navštíviť do nášho stánku na Polievkovom festivale. Príďte ochutnať Pestrú „Filosupu", zapojiť sa do filozofického kvízu a vylosovať si svoju cnosť na deň.

Miesto konania: Areál Kulturparku, Košice


Bližšie informácie:
mobil 0918 029 413,
www.akropolis.sk,
kosice@akropolis.sk

Hore