Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 44
Hovorí sa, že čokoľvek je možné, ak človek preukáže trpezlivosť a dôslednosť. Nová Akropolis Volgograd (južné Rusko) pravidelne organizuje ekologickú aktivitu „Separuj odpad, zjednocuj ľudí“.
Všetko to začalo zadefinovaním problému – dnešní ľudia sú rozdelení a odpad je zmiešaný. Nemalo by to byť naopak?

A takto vzniklo hlavné motto tejto aktivity.Je radosť sledovať, ako stále viac a viac dobrovoľníkov sa pridáva k tejto kampani.

Dobrovoľníci pomáhajú zbierať plasty, papier, sklo a rôzne batérie a následne ich rozdeľujú tak, aby každý typ odpadu mohol byť odvezený na miesto recyklácie.
Nová Akropolis Hradec-Králové organizovala ekologickú aktivitu zameranú na vyčistenie predmestia.
Hlavným cieľom dobrovoľníkov bolo vyčistenie jazera Biřička.
Arjuna víkend v Novej Akropolis bola skvelá príležitosť zažiť filozofiu v akcii.
Vďaka praktickým cvičeniam a skupinovým dialógom účastníci podujatia odhaľovali témy ako identita, vnútorná sloboda a sebavyjadrenie.

Celé podujatie sa nieslo v bratskom duchu a jeho cieľom bolo pochopiť „Dušu Indie“ v jej najhlbšej podstate.Súčasťou víkendového programu bola aj návšteva centra pomoci pre ženy a deti v hmotnej núdzi.

Program začal predstavením „Mahabharata Expres“, ktoré symbolizovalo a predstavovalo hlavné učenie v Bhagavad Gíte v modernom prevedení - cesty autobusom. Následne mohli deti absolvovať jednoduché hudobné cvičenia zamerané na precvičovanie rytmu a spoločného spevu.

Na záver podujatia, sa deti mohli pridať k dobrovoľníkom pri výrobe sladkostí, na ktorých si potom všetci pochutili.
V kaviarni PuiBei sa uskutočnila aktivita z praktickej filozofie zameraná na praktické cvičenia na prekonávanie stresu v každodennom živote.
Učili sme sa ako stres transformovať na zdravé napätie a na základe toho lepšie spoznať seba samého.
Nakoľko iba samotné rozprávanie neprinesie múdrosť v praxi, naučili a vyskúšali sme si rôzne cvičenia, ako trénovať do reálneho života.
Nová Akropolis inaugurovala mini knižnicu v Záhrade Giacoma Bulgarelliho v Boloni, Taliansko.
Táto malá drevená knižnica obsahuje približne 30 kníh, ktoré sú voľne k dispozícii všetkým občanom, ktorí majú chuť čítať v prírode.

Postavením tejto knižnice a organizáciou podobných aktivít Nová Akropolis aktívne prispieva k „Záujmu o čítanie“ – projekt promovaný mestským zastupiteľstvom mesta Bologna.

Cieľom projektu je pestovať vo všetkých občanoch záujem o čítanie, ktoré je nástrojom vedomostí, imaginácie a osobnostného rastu.Cristian Traca, člen rady mestského zastupiteľstva v kraji Porto-Zaragoza, slávnostne prestrihol stuhu, zatiaľ čo Matteo Lepore, mestský poslanec pre kultúru za mesto Boloňa, navštívil túto mini knižnicu a osobne poďakoval všetkým dobrovoľníkom.

Podujatie sa uzavrelo čítaním z diel Stoických filozofov Senecu, Marka Aurélia a Epiktéta, ktorí vo svojich dielach poukazujú na „cnosti dobrého občana“.
V kontexte 170-teho výročia čínskej imigrácie do Peru, skupina Agora zaoberajúca sa organizovaním výletov za kultúrou navštívila jednu z najsymbolickejších štvrtí tejto kultúry v centre hlavného mesta.
Návšteva nám umožnila dostať sa do styku s kultúrnou diverzitou, ktorá existuje v našej krajine cez históriu, tradície a architektúru typickú pre toto miesto.
Podujatie bolo súčasťou projektu nazvaného „Dotyk Krásy“.Od roku 2016 Nová Akropolis zorganizovala dve výstavy pre nevidiacich a zrakovo postihnutých.
Tretia v poradí, „Nekonečná múdrosť starovekého Egypta“, bola pripravená spolu s Ruskou štátnou knižnicou pre nevidiacich.

Toto podujatie bolo špeciálne vytvorené pre nevidiacich a zrakovo postihnutých, čo znamená, že sa všetky vystavované exponáty na podujatí skúmajú rukami.Navyše každý exponát je doplnený s detailným vysvetlením v Braillovom písme a audio nahrávkou.

Výstava pozostáva zo 65 sôch, reprodukcií veľkých diel, ktorých originály sú uložené v múzeách v Káhire, Berlíne, Paríži, Moskve a iných veľkomestách. Všetky modely, reliéfy a sochy sú vytvorené rukami dobrovoľníkov.

Príprava výstavy trvala jeden rok a pracovalo na nej viac ako 150 dobrovoľníkov rôzneho veku a profesií. Slepí a zrakovo hendikepovaní návštevníci skonštatovali, že toto je najúplnejšia expozícia venovaná starovekému Egyptu, akú kedy vo svojom živote zažili.

Špecialisti z Ruskej asociácie nevidiacich povedali, že z pohľadu poznávania a skúmania patria tieto exponáty k tým najlepším pre nevidiacich ľudí.

Celá výstava bola darovaná Ruskej štátnej knižnici pre nevidiacich.
Večer určený pre ženy venovaný kráse a jednoduchosti.
Príležitosť sa stretnúť s našou vnútornou bohyňou, ženskými archetypmi vnútri každej z nás a naučiť sa ich tajomstvá pre harmonický život.
Združenie “Kultúrny kruh“ usporiadal prechádzku po pamiatkach s názvom ‘Zázračné ženy’, ktorá predstavila Bombajské ženy v 19-tom a začínajúcom 20-tom storočí, ktoré boli priekopníčkami vo svojom obore a prerazili si cestu v rôznych oblastiach medicíny, umenia, filozofie, politiky, hudby, divadla, podnikania a verejných služieb.
Medzi nimi boli mnohé, ktoré sa podobali H.P. Blavatskej, zakladateľke Teosofickej spoločnosti - Dr. Kashibai Navrang, prvá žena, ktorá si otvorila svoju vlastnú kliniku v Bombaji, Sumati Morarjee, nasledovateľka Gándhího a riaditeľka najväčšej indickej lodnej spoločnosti a mnohé ďalšie.
Tvorba básnika Nikosa Kavvadiasa je jednoznačne spätá so svetom mora. Vo svojich básňach, velebí čaro mora a cestovania nebývalým spôsobom a bezchybne používa osobitý námorný jazyk.
More je pre tohto básnika a idealistického milovníka „ďalekých plavieb a modrého mora“ magickým svetom. Ťaží z jeho sily a z lásky k človeku.

Táto prezentácia bola úsilím ochutnať slanosť jeho veršov a pochopiť hĺbku jeho zhudobnenej básnickej tvorby. Nikos Kavvadias bol cestovateľ do hĺbok ľudskej duše a preto už len možnosť byť v kontakte s jeho svetom ľudskej geografie nás robí lepšími ľuďmi.

Stránka 1 z 44
Hore