Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 41
V snahe podporovať solidaritu a ducha dobrovoľníctva uskutočnilo hlavné centrum Novej Akropolis v Bombaji v spolupráci s nemocnicou Masina akciu darcovstva krvi.
Táto akcia bola organizovaná na pomoc obetiam popálenín, ako aj rakovinových a srdcovo-cievnych pacientov vyžadujúcich chirurgický zákrok.

Viac ako 50 akropolitánov a členov miestnej komunity darovaním krvi podporilo nemocnicu v jej charitatívnej činnosti.
Ponorenie do základných princípov stoickej filozofie, ktoré pomáha uvedomiť si, že každý človek má dostatok sily na dôstojné zvládnutie akýchkoľvek životných problémov, sa odohralo v Novej Akropolis v Petrohrade.
Účastníci si vyskúšali techniky stoikov, ktoré sa môžu uplatňovať každý deň:
1. Čo skutočne záleží na mne?
2. Ako si pamätať to podstatné?
3. Ako vidieť podstatu bez emócií?
4. Vďačnosť ako univerzálna metóda.
Skupina ochrancov prírody v Novej Akropolis v Budapešti už desať rokov umiestňuje a udržuje vtáčie búdky v národnom parku Dunaj-Ipoly.
Túto jar dobrovoľníci našli v dvadsiatich vtáčích búdkach, ktoré boli umiestnené v predchádzajúcich rokoch, niekoľko novo vybudovaných hniezd, dvoj alebo trojtýždňové mláďatá a vajíčka sýkoriek.

Účastníci, okrem posudzovania stavu vtáčích búdok, tiež zbierali odpadky zo zeme, pretože materiály uvoľnené z hliníkových a plastových fliaš môžu ublížiť voľne žijúcim zvieratám.
Nová Akropolis zorganizovala vo viacerých mestách krajiny prednášky o geniálnom vynálezcovi Nikolovi Teslovi. Prednášky vzbudili taký záujem, že počet ľudí prekročil kapacitu prednáškových sál.
Našťastie sa prednášky mohli opakovať. V Brne dokonca trikrát!

Prednášky sa zameriavali na život Nikola Teslu a tiež na spôsob, ako prišiel k svojim vynálezom.
Ako malá ukážka z jeho vynálezov bola na prednáškach interaktívne vystavená známa Teslova cievka.
Nová Akropolis Venezuela si pripomenula Svetový deň životného prostredia zorganizovaním dobrovoľníckej akcie s viacerými paralelnými aktivitami.
Aktivity zahŕňali hlavne čistenie a údržbu zelených plôch v Plaza del Sector Santo Domingo a zber recyklovateľných materiálov ako sú plasty, lepenka, sklo a papier.

To všetko sa udialo vďaka podpore propagátora akcie – spoločnosti National Polymers a za pomoci dobrovoľníkov Novej Akropolis a susedov miestnej komunity.Komunita ocenila aktivitu ponúkaním chutnej kávy pre propagátora a dobrovoľníkov. Zapojili sa aj lokálni obchodníci – účastníkov ponúkali svojim ovocím.
Prednáška Novej Akropolis o význame a účele dobrovoľníctva v 21. storočí sa uskutočnila v Montreali.
Dnešný svet sa rýchlo mení a my čelíme mnohým výzvam, či už ekonomickým, sociálnym, enviromentálnym, a pod. Každý súhlasí, že naša osobnosť sa musí týmto výzvam prispôsobiť, aby sme boli menej pasívni a aby sme mohli byť aktérmi zmien.
Občania odsudzujú nečinnosť vlády a sú zástancami názoru, že by sme mali prevziať zodpovednosť za veci, ktoré sa nás priamo týkajú, namiesto toho, aby sme čakali na konanie štátu.

Na ceste k sebauskutočneniu a k službe spoločnosti je potrebné úsilie. Úsilie uvedomenia, keď ľudské bytosti prestanú túžiť po prchavých výhodách a dočasných odmenách, ako sú peniaze a moc na úkor iných bytostí a prírody.

Byť angažovanými občanmi za lepší svet je výzvou, ktorú sa Nová Akropolis snaží naplniť už 60 rokov v 60 krajinách po celom svete.
Na jarnej lukostreľbe v Prahe si rodiaci sa atléti nielen zlepšili svoje schopnosti z lukostreľby, ale takisto trénovali aj svoju fyzickú zdatnosť, držanie tela , pozornosť a sústredenie sa.
 
Dobrovoľníci z Novej Akropolis vysadili záhradku s bylinkami a zeleninou v susedstve Chicaga v Uptown.
Práca v záhradke je vynikajúca príležitosť na dosiahnutie väčšieho súladu s okolím a zároveň nám umožňuje reflektovať, naučiť sa viac o nás samých, o našom vzťahu voči zemi a rastlinám okolo nás. Je to praktizovanie vedomého záhradníctva...
Výročiu 500 rokov od úmrtia polyhystora Leonarda da Vinci venovala Nová Akropolis v Taliansku Svetový deň kníh vyhlásený UNESCOM.
Pobočka Novej Akropolis v Ríme zorganizovala stretnutie na tému „Leonardo - človek budúcnosti”, ktorá sa konala v mestskej knižnici „Vincenzo Cardarelli”.

Vo svojich spisoch a kresbách nám Leonardo ukazuje svoj hlboký záujem o prírodu vo všetkých jej aspektoch - v umení, vede, politike i náboženstve.
Milovník múdrosti, inak povedané filozof, môže byť príkladom pre súčasnú spoločnosť, a to hlavne v tom, ako sa snaží nájsť odpovede na otázky, ktoré ľudia hľadali od nepamäti.
Na prednáške Magický svet severských ság vo Varaždine a v Ludbregu publikum prejavilo veľký záujem o mytológiu a symbolizmus.
Účastníci spoznali mýtický a náboženský svetonázor národov severnej Európy a rozprávalo sa o množstve príbehov a ság starodávnych severských obyvateľov.

Tento svetonázor zahŕňa neustály boj medzi dobrom a zlom, poriadkom a chaosom, prináša cenné posolstvo ság, ktoré sa dá uplatniť aj dnes: napĺňať význam našej vlastnej existencie a nášho vlastného osudu, byť každodenným hrdinom.

Stránka 1 z 41
Hore